Slide stewardship-2021-1-1200b Slide stewardship-2021-2-1200b Slide Slide stewardship-2021-4-1200 Slide stewardship-2021-5-1200

Thank you to our Stewards!

Ashod Deraprahamian

January 15, 2021

Garen Mizoian

January 7, 2021

Edward and Cynthia Messikian

January 5, 2021

A.Albert Kndarian

January 3, 2021

2021 Stewardship $150 Annually

Robert & Alicia Goshdigian

January 2, 2021

John Kasparian

January 1, 2021

John Kasparian

January 1, 2021

Vincent & Lisa Byron

January 1, 2021

Alexander Galstyan

December 25, 2020

Margarita Nahapetyan

December 25, 2020

Gregory & Susan Norsigian

December 24, 2020

Alice Norsigian

December 24, 2020

Stewardship Testimonials